De vzw Heemkundekring Zwalm werd in 1995 opgericht onder de feitelijke vereniging Geschied- en Heemkundekring De Zwalm. Op 22 maart 2019 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot vzw. Vandaag telt de vereniging zo'n 450 leden.

Het werkgebied van de vzw is de fusiegemeente Zwalm met haar twaalf dorpen Beerlegem, Dikkele, Hundelgem, Meilegem, Munkzwalm, Nederzwalm-Hermelgem, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel (met het gehucht Wijlegem) en Sint-Maria-Latem.


De heemkundekring is aangesloten bij de Zwalmse cultuurraad en neemt in dit kader deel aan tal van activiteiten binnen de gemeente Zwalm, al dan niet samen met partnerverenigingen.

De vereniging staat onder de zeer gewaardeerde bescherming van de heer Johan Tahon, beeldend kunstenaar.

Het doel van de vzw, zoals vermeld in de oprichtingsstatuten, is onder meer:
1/ "Het ijveren voor een bredere kennis van en de belangstelling voor het cultureel, sociaal, economisch, landschappelijk, bouwkundig en historisch erfgoed en patrimonium van ons heem, binnen de regio Zwalm en met uitbreiding de Vlaamse-Ardennen.
2/ Het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde zoals genealogie, volkskunde, natuurstudie, archeologie en industriële archeologie, binnen de regio Zwalm en met uitbreiding de Vlaamse-Ardennen; en,
3/ Aandacht hebben en opkomen voor het behoud en de bescherming van het historisch erfgoed in Zwalm en het sensibiliseren van informeren van het gemeentebestuur en de lokale bevolking hieromtrent".
(Statuten vzw Heemkundekring Zwalm, artikel 5).

Ben je geïnteresseerd om onze vereniging te vervoegen? Neem gerust vrijblijvend contact op met onze bestuursleden of via info@heemkundekringzwalm.be.

Bekijk via deze link de statuten van de vzw zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 3 april 2019 onder het nummer 0046254 (Ondernemingsrechtbank Oudenaarde, ondernemingsnummer 0723.489.742).

Over de vzw imageOver de vzw image