03/02/2019: Voordracht "De Zwalmse gesneuvelden gedurende WWI" door Matthijs Verschraegen

Ons bestuurslid Matthijs Verschraegen besprak de gebeurtenissen binnen Zwalm en de vele gesneuvelden jongens binnen onze dorpen gedurende de Eerste Wereldoorlog aan de hand van een Prezi.