Het ijverige kersteningswerk van de volgelingen van Sint-Amandus vormde in het zuiden van Oost-Vlaanderen een lappendeken van parochiekernen waarin het christendom wortel zou schieten. De meeste kernen groeiden uit tot parochiegemeenschappen onder de kerktoren. Vrome parochianen en bedevaarders zorgden voor de nodige gelden om de kerken uit te bouwen tot centra van geloof en cultuur. De kiemen werden gelegd voor het onderwijs en voor de zieken- en armenzorg. Destijds was de pastoor oppermachtig in zijn parochie, zelfs in de zeer centralistisch georiënteerde Kerk. Het dekenaat was het niveau dat het dichtst bij de parochie stond en de deken had de taak toe te zien op het reilen en zeilen in de parochies van zijn dekenaat. Hij was het die geregeld verslag uitbracht bij de bisschop en ongewild werd hij de belangrijkste archiefvormer van de parochiegeschiedenis. In dit werk wordt de historiek beschreven van de parochies die tot het dekenaat Sint-Maria-Horebeke behoren of behoorden. In dit jubileumjaar zijn dat de parochies van de gemeenten Horebeke, met ook Sint-Kornelis-Horebeke en Zwalm, met de parochies Beerlegem,Dikkele, Hundelgem, Meilegem, Munkzwalm, Nederzwalm, Paulatem, Roborst, Rozebeke, Sint-Blasius-Boekel, Sint-Denijs-Boekel en Sint-Maria-Latem. Twee kernen verloren hun parochiestatus: Hermelgem en Wijlegem. In de loop van de voorbije eeuw waren er herschikkingen waardoor een aantal parochies vandaag niet meer tot het jubilerende dekenaat behoren: Elst, Michelbeke, Zegelsem, Schorisse, Mater en Welden. Deze parochies kregen ook hun plaats in dit werk. De honderdste verjaardag van het dekenaat Sint-Maria-Horebeke was aldus de aanleiding om de eeuwenlange geschiedenis van twintig parochies, die in de afgelopen eeuw met elkaar een band hadden, samen te brengen. Het werk is in de eerste plaats bedoeld als leesboek maar het bevat ook veel informatie om het nog lang als naslagwerk bij de hand te houden. Het boek is sinds midden december 2013 verkrijgbaar en bevat 296 bladzijden.


30 
  • Verzending: 

Meer Informatie


TitelHonderd jaar dekenaat Sint-Maria-Horebeke 1913-2013. De pastorale band tussen Horebeke, Zwalm en omliggende parochies
Uitgavevzw Heemkundekring Zwalm, Geschied- en Heemkundekring Triverius
Auteur(s)Guy De Noyette, Frydda Van de Velde, Jeroen De Swaef en Ludwig De Temmerman
Datum uitgave2013
Aantal pagina's296
DrukNevelland, Drongen