15 Mar
15Mar

PERSBERICHT

Zwalm, maart 2021


De vzw Heemkundekring Zwalm vierde op 25 februari 2020 haar zilveren jubileum. In die 25-jarige bestaansgeschiedenis slaagde de heemkundekring erin heel wat te verwezenlijken. We denken daarbij aan onze vele gewaardeerde tentoonstellingen, de succesvolle publicaties over het Zwalmse molen- en religieuze patrimonium, de Zwalmse spreekwoorden en gezegden als hulde aan onze erevoorzitter Michel Duprez(†), onze spreekbeurten, wandeltochten, busreizen en last but not least ons driemaandelijks tijdschrift “De Zwalmgalm”.

Vier leden van het huidige bestuur van onze kring waren er vanaf het prille begin bij en werden door Heemkunde Oost-Vlaanderen op de gouwvergadering in Oosterzele in de bloemetjes gezet omdat ze al 25 jaar trouw bestuurslid zijn van onze plaatselijke afdeling. Inderdaad onze voorzitter Guy De Noyette, Julia Larno en Lydie Marchand, onze altijd bezige bijtjes en Sadi Leroy, met echtgenote Maria onze onmisbare hulp in de redactieraad, zijn al bestuurslid sedert de oprichting van de Heemkundekring Zwalm in 1995. Wegens de coronamaatregelen ging de festiviteit door in beperkte kring en kon enkel Julia mee naar CC De Kluize in Oosterzele. Onze jubilarissen ontvingen een oorkonde en een mooi geschenkje. Vanwege het bestuur en ongetwijfeld ook vanwege onze leden: van harte proficiat!

Ook voor het bijzondere jaar 2020 planden en werkten we aan een aantal activiteiten en projecten die, door de bekende redenen, niet konden doorgaan. De traditionele nieuwjaarsreceptie met spreker kon nog doorgaan in januari, maar ons eetfestijn, het brouwen van een gelegenheidsbiertje onder leiding van ereprof. dr. Denis De Keukeleire, een grote tentoonstelling over deelgemeente Dikkele etc. vielen in het water. Uitstel is echter geen afstel. Wanneer de gezondheidstoestand het toelaat, pikken we de draad gewoon op. Ons driemaandelijks tijdschrift “De Zwalmgalm” kon uiteraard wel blijven verschijnen. In het recentste nummer besteedden we aandacht aan het leven en de politieke strijd van pastoor Lodewijk Geltmeyer, alias “de Sperre”, van Sint-Maria-Latem en biedt kunstenaar Johan Tahon, die sinds 1989 in Zwalm woont en eind 2019 de kerk van Rozebeke betrok als artistieke residentie, ons in een uniek interview een kijk in zijn leven en werk. Een boeiend gesprek over aarde, ruimte en contact met het verleden, over Zwalm, de omgeving, zijn nieuwe werkplaats, kunst, erfgoed en de toekomst... De leden kregen het nummer voor het einde van het jaar in hun brievenbus. Enkele losse nummers zijn nog verkrijgbaar op het secretariaat. 

En ons jubeljaar in mineur kreeg dankzij diezelfde Johan Tahon, die in 2019 het beschermheerschap van de heemkundekring op zich nam, toch nog glans. De gerenommeerde kunstenaar schonk ieder van onze bestuursleden immers een ets die hij speciaal voor de gelegenheid maakte. Deze ets “Rozebeke”, met een beperkte oplage, is met de hand gedrukt in het atelier van Henri Hemelsoet te Gent en is genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. Bovendien voorzag hij voor al onze leden bij ons tijdschrift “De Zwalmgalm” een gedrukte versie. Leden die geïnteresseerd zijn in een genummerd en gesigneerd handgedrukt exemplaar, konden de ets tijdelijk aankopen tegen 295,00 euro, waarvan de opbrengst, na aftrek van de productiekosten, naar de vzw Heemkundekring Zwalm gaat. Een prachtig verjaardags- en eindejaarsgeschenk waarvoor wij hem van harte danken! 

Het geplande persmoment met de overhandiging van de ets aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zwalm ter blijvende herinnering aan deze bijzondere verjaardag, werd door de geldende coronamaatregelen verschoven naar een later tijdstip.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.