1200 jaar Dikkele - "In pago bracbatinse in locis nuncupatis (...) decla"

"In pago bracbatinse in locis nuncupatis baceroth, decla, neonifio et securiaco mansi xlviiij". Met deze zin in een charter van (wellicht) 29 juni 821 is de eerste geschreven vermelding van het dorp Dikkele een feit. Exact 1200 jaar geleden dus, reden om te vieren dus!

Lees Meer