01/07/2018: Voordracht "De kaarten van Popp en het belang voor de genealoog en heemkundige

Onlangs kon de geschied- en heemkundekring ‘De Zwalm’ twee oude kadasterkaarten op de kop tikken van de gemeenten Meilegem en Beerlegem. N.a.v. deze aanwinsten en de restauratie van deze kaarten zal ons bestuurslid Matthijs Verschraegen wat uitleg geven over deze kaarten, over de geschiedenis ervan, de restauratie en het belang van deze kaarten voor genealogen, lokale geschiedschrijvers en heemkundigen.