In januari 2002 ging in de zaal  ’t Hofke te Meilegem de spreekbeurt van onze streekgenoot, dhr. Edgar Van Drogenbroeck uit Horebeke, door. Hij wist als geen ander de toehoorders met zijn voordracht over de geuzen in het Oudenaardse in de ban te brengen. Vol vuur vertelde hij over “de geuzen”.  Met geuzen werden in die tijd protestanten en ketters aangeduid. Ook kwam de  vervolging van ketters en de inquisitie ter sprake.