In januari 2003 hield prof. Johan Taildeman op uitnodiging van de heemkundekring Zwalm in de zaal ’t Hofke te Meilegem, een spreekbeurt over “Dialecten in onze streek”.  De prof. plaatste de dialecten in zijn historische context. Hij haalde tal van ludieke voorbeelden aan dewelke zijn betoog onderstreepte dat de dialecten een waardevolle bijdrage leveren aan de taaldiversiteit in België