In november 1997 werd in Munkzwalm een gloedvolle voordracht gehouden over stamboomkunde in relatie tot heemkunde. De voordracht was een gezamenlijk initiatief van de lokale afd. van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen, het Willemsfonds Zwalm en de heemkundekring Zwalm. De gastspreker was, de voorzitter van het verbond van de kringen voor heemkunde Oost-Vlaanderen.