Op initiatief van de heemkundekring Zwalm ging er in de week van 11 november 2002 in polyvalente zaal van het gemeentehuis een tentoonstelling over Wereldoorlog II door. Naar aanleiding van de 60e verjaardag van de terechtstelling van Sylvain van de Velde op 31 maart 1942,  besloten de Oud-Strijders, het College van Burgemeester en Schepenen én de Heemkundekring Zwalm een tentoonstelling met als thema “Wereldoorlog II in beeld” in te richten.Het interessante van deze tentoonstelling was dat er nog levende getuigen zijn die van dichtbij hebben meegemaakt wat het betekende te moeten leven onder een bezetter, censuur, deportatie en verraad. Het is dan ook goed dat er nog mensen bestonden die uit fierheid voor hun vaderland, of uit protest tegen onrecht dat de bezettende macht hen aandeed, weerstand boden. Eenvoudige mensen van bij ons, zoals de familie Rigaux,  Sylvain Van De Velde, commandant Frans De Coene, Alfons Loyez en nog anderen. Er was moed en idealisme voor nodig om zich niet neer te leggen bij de gang van zaken die er in het begin van de oorlog uitzag als een onomkeerbaar verloren gegeven. Zij hebben niet geaarzeld te reageren, goed wetende dat het hun hoofd kon kosten.

De tentoonstelling werd door meer dan 2000 bezoekers bezocht. Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd een themanummer uitgegeven.  

Het themanummer, “Beknopte geschiedenis  W.O. II,  Zwalmse mensen vertellen”, kost  € 3,--  en kan nabesteld worden via het secretariaat of e-mail.