11/2004: Tentoonstelling “Wereldbrand I in aquarellen en verzamelstukken”

Tentoonstelling:  “Wereldbrand I in aquarellen en verzamelstukken” in de periode van zaterdag 6 november tot en met 14 november 2004 vond er in de polyvalente zaal van het gemeentehuis te Zwalm een tentoonstelling over de eerste wereldoorlog (1914-1918) plaats. De tentoonstelling was een initiatief van familie G. Coene-De Smet, in samenwerking met de heemkundekring Zwalm en het gemeentebestuur van Zwalm.  De organisatie berustte bij de heemkundekring Zwalm, bijgestaan door de heemkundekring van Meldert en enkele verzamelaars van oorlogsmateriaal. Op 5 november 2004 om 20.00 uur vond de opening plaats van de tentoonstelling. Het welkomstwoord werd gesproken door de burgemeester Basiel Eeckhout. De Openingstoespraak werd gehouden door dhrMarc Coene. In zijn toespraak ging hij in op de historiek van deze waanzinnige oorlog, tevens gaf hij een persoonlijke noot aan de tentoonstelling door te verwijzen naar het oorlogsdagboek van zijn grootvader Rene Coene. Grootvader Coene streed 4 jaar aan het IJzerfront. Op de tentoonstelling was zijn dagboek te zien. Voorts werd uit de privé-collectie van familie G. Coene-De Smet tientallen onuitgegeven pentekeningen uit W.O. I  voor het eerst aan het publiek getoond.  De tentoonstelling werd aangevuld met honderden foto’s en attributen uit de collecties van diverse verzamelaars.De opening volgende een receptie.  De tentoonstelling werd bezocht door circa  650 personen. Ook bezochten enkele scholen de tentoonstelling.  De organisatie van deze tentoonstelling kan met trots terugzien op een geslaagd evenement.Op de tentoonstelling werden diverse foto’s genomen.