20/01/2012: Voordracht "Protestanten en godsdiensttroebelen in de Zwalmstreek in de 16e eeuw"

Johan Decavele, voormalig archivaris en vervolgens chef van de cultuurdienst van de stad Gent, publiceerde veel over de Gentse stadsgeschiedenis en over de geschiedenis van het protestantisme en de Nederlandse Opstand in de 16e eeuw.

Het was een zeer gesmaakte voordracht.De talrijke aanwezigen lieten niet na de spreker veel vragen te stellen.