2004: "De Vinkemolen"

Het uitreiken van oorkondes geslaagde restauraties is een jaarlijks initiatief van het “Verbond van de Kringen voor Heemkunde Oost-Vlaanderen”, thans omgedoopt tot “Heemkunde Oost-Vlaanderen”.

De restauratie en de heropbouw van “de Vinkemolen” op de Franskouter werd op 1 oktober 2004 bekroond met een oorkonde voor geslaagde restauraties. In totaal werden 39 bekroonde restauraties aan het publiek voorgesteld. Tijdens een academische zitting in het cultureel centrum van Lokeren, belichtte de voorzitter van “Heemkunde Oost-Vlaanderen”,  de heer Robert Ruys het wel en wee van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Hierbij kwam ook de rol van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen aan bod. Voorts werd aandacht besteed aan de bescherming van stads- en dorpsgezicht, herbestemming van gerestaureerde panden en aan de symbolische betekenis.  Monumenten dragen een grote mate bij tot de kwaliteit van onze leefomgeving. Maar ondanks de bestande wetgeving terzake, gaat er door toenemende verstedelijking en grote bouwmoede nog veel verloren.