22/01/2010: Voordracht "Het Merovingische grafveld van Beerlegem"