23/01/2009: Voordracht "Vondelingen"

 Spreekbeurt door de Heer Robert Ruys

voorzitter Heemkundekring Oost-Vlaanderen Naar men zegt… hebben vondelingen een rare geschiedenis en rare namen.

In Brugge sprak men van niemandskinderen.

Kinderen werden en worden zomaar ergens achtergelaten.

Meestal gaat het om zeer jonge kinderen die te vondeling worden gelegd omdat de “ouders” of de jonge ongehuwde moeder geen andere uitweg meer ziet.

Bij het vinden was er de registratie in merkwaardige processen-verbaal, en bijzondere naamgeving. Er waren de merkwaardige vondelingenbriefjes en herkenningstekens.

De vondelingen werden door de kerkelijke en wereldlijke instanties opgevangen in vondelingentehuizen. Als ze het geluk hadden oud te worden (vanaf 8 à 10 jaar) werden ze uitbesteed bij particulieren meestal voor huishoudelijke taken. Deze spreekbeurt was een groot succes.

Ondanks het gure weer, kwamen ongeveer 120 belangstellenden opdagen.

Na de voordracht werd de spreker met vragen bestormd.

Het was voor allen een boeiende en zeer leerrijke avond.