05/2008: Tentoonstelling "Communie door de jaren heen"

05/2008: Tentoonstelling "Communie door de jaren heen"

Van zaterdag 3 mei tot zondag 1 juni 2008 organiseerde de Heemkring in samenwerking met de kerkraad van de Dionisiuskerk van Roborst en het Davidsfonds een tentoonstelling over de gebruiken rond het 1e communiefeest, de plechtige communie en het vormsel uit het heden en het verleden. De vernissage vond plaats op zaterdag 3 mei om 19 h en werd opgeluisterd met een muzikaal intermezzo.

Lees Meer  
08-09/2005: Tentoonstelling “Koningin Astrid, Een legende, een mythe”

08-09/2005: Tentoonstelling “Koningin Astrid, Een legende, een mythe”

Tentoonstelling betreffende het leven van de geliefde Koningin Astrid, naar aanleiding van de 70ste verjaardag van haar overlijden. Tevens is de geschiedenis van het Belgisch vorstenhuis te zien met foto’s, schilderijen, borstbeelden en een uitgebreide collectie van authentieke verzamelstukken.De organisatie is in handen van de heemkundekring “De Zwalm” (op initiatief van Mario Baert) en in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwalm.

Lees Meer  
11/2004: Tentoonstelling “Wereldbrand I in aquarellen en verzamelstukken”

11/2004: Tentoonstelling “Wereldbrand I in aquarellen en verzamelstukken”

Tentoonstelling: “Wereldbrand I in aquarellen en verzamelstukken” in de periode van zaterdag 6 november tot en met 14 november 2004 vond er in de polyvalente zaal van het gemeentehuis te Zwalm een tentoonstelling over de eerste wereldoorlog (1914-1918) plaats. De tentoonstelling was een initiatief van familie G. Coene-De Smet, in samenwerking met de heemkundekring Zwalm en het gemeentebestuur van Zwalm. De organisatie berustte bij de heemkundekring Zwalm, bijgestaan door de heemkundekring van Meldert en enkele verzamelaars van oorlogsmateriaal.

Lees Meer  

11/2002: Tentoonstelling "Wereldoorlog II in beeld"

Op initiatief van de heemkundekring Zwalm ging er in de week van 11 november 2002 in polyvalente zaal van het gemeentehuis een tentoonstelling over Wereldoorlog II door.

Lees Meer  

21/01/2000: Tentoonstelling "Kerstkaarten en nieuwjaarsbrieven uit het begin van de 20e eeuw”

Op initiatief van de heemkundekring Zwalm werd in het weekend van 21 januari 2000, in het lokaal ‘Den Oudenhof’ te Meilegem een tentoonstelling over kerst- en nieuwjaarskaarten ingericht. Samenstellers van deze tentoonstelling waren de bestuursleden Freddy Coussens en Guy De Noyette. De tentoonstelling werd een succes, mede doordat er aan het bezoek een nieuwjaarsreceptie was gekoppeld.

Lees Meer  

11/1996: Tentoonstelling "Zwalmse doodsprentjes”

Op initiatief van de heemkundekring Zwalm werd op 1, 2 en 3 november 1996 een unieke verzameling doodsprentjes tentoongesteld. De tentoonstelling ging door in de voormalige pastorij van Meilegem. De prentjes waren allemaal afkomstig uit de privé-collectie van mevrouw J. Larno, bestuurslid van de heemkundekring Zwalm.

Lees Meer